Na podstawie art 77 ust. 2  ustawy o służbie cywilnej członek korpusu musi wykonać nawet polecenie służbowe sprzeczne z prawem

Prawda, że szokujące jest to  stwierdzenie, które padło w komentarzu http://prawo.vagla.pl/node/10204 blogu VAGLA.pl . 

Warto zapoznac się poniżej z pełnym komentarzem do powyższego spostrzenia zamieszczonego przez znanego prawnika pana Piotra Waglowskiego  w związku z podjęciem pracy w  w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju tym bardziej, że zwraca też uwagę na art. 80 USC :

 

Jestem zatrudniony w ministerstwie, chociaż nie należę do korpusu służby cywilnej.

Przynależność do korpusu służby cywilnej niesie ze sobą dodatkowe ograniczenia. Na przykład weźmy taki art 80 ustawy o służbie cywilnej. Brzmi on: "Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej".

Gdybym jednak należał, to - o czym nie każdy wie - musiałbym wykonać nawet polecenie służbowe sprzeczne z prawem. Tu ma zastosowanie art 77 ust. 2 wołanej ustawy: "Jeżeli członek korpusu służby cywilnej jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany na piśmie poinformować o tym przełożonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowiązany je wykonać". Przy czym jest granica, bo kolejny ustęp mówi o tym, że "Członek korpusu służby cywilnej nie wykonuje polecenia, jeżeli prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o czym niezwłocznie informuje dyrektora generalnego urzędu". Jeśli jednak nie dochodzi do przestępstwa lub wykroczenia, ale jednak polecenie jest sprzeczne z prawem, członek korpusu służby cywilnej musi je wykonać.

A czy spotkaliście się już z takimi poleceniami ?

 

 

Joomla templates by a4joomla