Ciąg dalszy rozmowy z ministrem Jackiem Kapicą...

...tym razem o ustawie o Administracji Podatkowej i zmianach jakie nas czekają.

 

RED: Dobry wieczór

JK: Dobry wieczór

RED: To może zaczniemy od pracowników urzędów wojewódzkich - zanim zagłębimy się w resztę ustawy.

JK: Ok

RED: Czy ci przejęci pracownicy co do zasady będą pracować w tym samym mieście?[1] Bo na przykład w lubuskiem inna jest siedziba izby, a inna urzędu wojewódzkiego.

 

JK: To zależy od ich indywidualnej sytuacji, jeżeli mieszkają w mieście wojewódzkim to najprościej i bezkonfliktowo będzie ich zagospodarować do urzędu skarbowego w danym mieście, więc w przypadku Gorzowa Wlkp. będą im złożone propozycje pracy w gorzowskich US lub okolicznych powiatach - jeżeli dojeżdżają z okolic.

RED: O, to dobra wiadomość smiley A tak dla ścisłości, w Gorzowie jest jeden urząd.

To teraz od początku: art. 6. Próbowałam rozgryźć co to są pragmatyki zawodowe które będzie kształtował szef AP. Wikipedia pragmatykę definiuje tak:

Pragmatyka (także: pragmatyka zawodowa, służbowa lub urzędnicza) – pojęcie z zakresu języka prawniczego, określające każdy akt prawny regulujący kompetencje, zasady hierarchii służbowej a także prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej (także wyodrębnionej ich kategorii, zatrudnionych w danego rodzaju służbie, np. żołnierzy, funkcjonariuszy służby więziennej). Przepisy te w zakresie przez siebie regulowanym wyłączają zastosowanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. W niektórych przypadkach pragmatyka może wyłączać prawo pracownika do ochrony swoich praw przed sądem pracy.[2]

I stąd pytanie: czy w zakresie związanym z wykonywaniem pracy w AP planowane jest wprowadzenie innych prawnych rozwiązań niż te wynikające dziś z ustawy o s.c. i kodeksu pracy?

JK: Będzie to uszczegółowienie tej definicji i tych przepisów w zależności od stanowiska w administracji podatkowej; np. zadania, obowiązki na stanowiskach obsługi podatnika lub poboru podatku, egzekucji w US to procedury zawodowe specyficzne dla administracji podatkowej, która nie wynika szczegółowo z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a która powinna być jednolicie realizowana w każdej jednostce administracji podatkowej. Powinniśmy kształtować sposób postępowania – „pragmatyki skarbowej” w ramach służby cywilnej.

RED: Art. 12 - czyli może być jeden rachunek bankowy dla wielu urzędów. Jak to rozumieć? Jeden naczelnik będzie prowadził rachunek dla CIT, inny dla VAT itd.? Czy tu chodzi o koszty funkcjonowania?

JK: To jest ułatwienie dla podatników, bez względu na to gdzie mają swój właściwy US będą realizować płatność na jeden rachunek - co pozwoli uniknąć pomyłek - i będzie to urząd rozliczeniowy, który będzie księgował wpłaty na konta poszczególnych podatników. Mówimy o stworzeniu centrum rozliczeń płatności podatków z punktu widzenia obsługi wpłat.

RED: Czyli to znaczy, że planowanie zwrotów będzie musiało być bardzo pilnowane na poziomie izby -  bo zwroty też będą szły z jednego rachunku?

JK: To jest stworzenie podstawy prawnej, która może zafunkcjonować w sytuacji kiedy będziemy mieli system informatyczny pozwalający na zastosowanie tego rozwiązania i w zależności od skali zadań, tak jak w przypadku KIP'ów - obsługa wpłat poszczególnych podatków może być wspólna lub rozdzielna. Każdy urząd właściwy będzie podejmował decyzję o zwrocie a wykonawcą technicznym przelewu będzie jednostka wyznaczona do obsługi tego rachunku.

RED: Ale musi być i tak szybka i z odpowiednim wyprzedzeniem informacja o zapotrzebowaniu na środki, ewentualnie też szybka informacja o podjętej decyzji.

JK: Ustawa powinna nam dawać podstawy prawne do elastycznego, w zależności od rozwoju systemów informatycznych i kompetencji, przyporządkowania zadań realizowanych przez AP  - tak jak dzisiaj zadania egzekucyjne nie są przy każdym urzędzie, tak też można kształtować zadania karne skarbowe i być może wraz z rozwojem administracji i systemu znajdą się takie które będziemy chcieli kształtować elastycznie. Mówimy o rzeczywistości działania administracji wspartej nowym systemem informatycznym i elektronicznym obiegiem dokumentacji.

RED: Jeszcze art. 12: Niektóre zadania dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego mogą być wykonywane przez innego niż odpowiednio właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego. Czyli centra kompetencyjne? W jakich obszarach są planowane? Które na poziomie kraju, a które na poziomie województwa?

JK: Na poziomie kraju mogą być centra kompetencyjne obsługi rachunku bankowego, dystrybucji dla OPP i gmin, analizy ryzyka na poziomie strategicznym, obsługi korespondencji (kopertowania i wysyłki). Na poziomie województwa zostanie to co jest wytworzone na poziomie konsolidacji, tj. zarządzanie zasobami i procesy pomocnicze.

RED:  Asystent podatnika...  – jego zadania – łopatologicznie: w sprawach celnych i ZUS – tylko przyjmowanie podań i deklaracji czy również wyjaśnienia?

JK: Asystent będzie wspierał podatnika tylko w sprawach podatkowych właściwych US. W zakresie spraw realizowanych przez służbę celną i ZUS będzie to tylko przyjmowanie podań i deklaracji akcyzowych i ZUS.

RED: A co się stanie jeśli asystent udzieli złej informacji?

JK: A dlaczego ma udzielić złej informacji? Urzędnicy będą pracowali tak jak dotychczas, na dostępnych i rozbudowywanych źródłach wiedzy wspartych przez KIP, bazę wiedzy utrzymywaną przez KIP, więc zakładamy, że asystent będzie to profesjonalny urzędnik, który będzie udzielał prawidłowej informacji.

RED: No właśnie, KIP. Współpraca online lub gorąca linia z Biurem Informacji Podatkowej? Będą inne „drzwi” dla pracowników AP niż dla podatników (chodzi mi o czas oczekiwania na wolną chwilę konsultanta)? Będzie w KIP specjalizacja czy podział na osoby obsługujące podatników i pracowników AP?

JK: Będzie oddzielna, dedykowana linia dla pracowników. Dlatego finalizujemy zakup nowego systemu informacji telefonicznej i zwiększamy obsadę KIP'ów.

RED: Informacja podatkowa ma być dostępna przez portal podatnika – również po godzinach urzędowania, np. FAQ?  Czy pracownicy KIP będą mieć całodobowe dyżury?

JK: System wspierający portal podatnika, informacje podatkowe, w tym FAQ  - oczywiście będzie to działało 24 h na dobę, natomiast konsultant w KIP będzie pracował tak jak dotychczas.

RED: Czy będą środki na przystosowanie sal obsługi do Punktów obsługi podatnika? Czy szacowano koszty (zakłada się m.in. niskie stoliki i brak szyb, tak jak w banku)?

JK: Centra obsługi będą organizowane najpierw w lokalizacjach, które są najbardziej do tego przystosowane. W ramach pilotażu planujemy ich uruchomienie w około 50 w lokalizacjach miast subregionalnych (dawnych miastach wojewódzkich). Nie zakładamy na wstępnie przystosowania każdej dzisiejszej sali obsługi US do standardu centrum obsługi. Natomiast jeśli będą wymagane gdzieś do poniesienia jakieś koszty, to będą one przewidziane w budżecie środków inwestycyjnych lub remontowych.

RED: Jeszcze wrócę do poprzednich pytań: czy jeśli mamy przyjmować pisma do celników, ZUS i samorządów, będzie to działało z wzajemnością? Bo doszły mnie słuchy że gdzieniegdzie dyrektorzy ZUS chcieliby u siebie takie punkty utworzyć, ale wykorzystujących naszych ludzi.

JK: Zakładamy wzajemność z ZUS.

RED: Ale nie na takich warunkach jak wyżej?

JK: Samorządów nie braliśmy pod uwagę, chyba że będzie to wynikało z uwarunkowań logistycznych, lokalizacji centrum obsługi np. w urzędzie miasta. Nie wykluczamy lokalizacji centrum obsługi poza US ze względu na dobre warunki logistyczne, np. w ZUS lub urzędzie miasta, ale będzie się to raczej wiązało z przeniesieniem dzisiejszej obsługi bezpośredniej do takiego centrum obsługi przy zlikwidowaniu tego w budynku urzędu skarbowego.

RED: Chciałabym jeszcze Pana zapytać o priorytety i ich hierarchię. Znane są z planu działalności, strategii itd. Z mojego punktu widzenia (z perspektywy mojego stanowisk pracy) wniosek do GIIF jest ważniejszy niż sprawozdanie z miernika. Natomiast z punktu widzenia nadzoru niekoniecznie tak być musi. Jaka jest szansa żeby to pogodzić?

JK: Proszę o doprecyzowania pytania.

RED: Zmierzam tym do trochę innego pytania, to był abstrakcyjny przykład. Chodzi mi o to, że nasze priorytety niekoniecznie się pokrywają. Czy jest rozważany jakiś staż w urzędach dla pracowników izb? A w izbach dla pracowników MF? Jeśli ktoś pracuje w nadzorze, a nigdy nie widział pracy na dole, nie zrozumie. I nie będzie rozumiany. To nie ułatwia pracy nikomu.

JK: Należałoby zorganizować taką wymianę praktyk dla osób na stanowiskach kierowniczych w US i IS do MF i pracowników merytorycznych MF którzy nie mają doświadczeniach w US. Realizuję taką wymianę między urzędami celnymi i izbami celnymi a departamentami celnymi w MF.

RED: No właśnie. To jeszcze na koniec: czytuje Pan DGP?

JK: Tak

RED: Ostatnio pojawił się tam artykuł PIT 2014: Papierowe deklaracje dla płatników rozliczających nie więcej niż 5 osób. Dalej jest: Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki. Mają one zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. MF WYJAŚNIA - a potem: wykup dostęp. Ja wiem, że to prywatny właściciel, ale niedobrze to wygląda wizerunkowo dla MF. Takie mam wrażenie.

JK: To jest polityka sprzedaży każdej gazety zachęcająca do zakupu wydania papierowego bądź zapłacenia za dostęp treści elektronicznej.

RED: Wiem, tylko tak sformułowany artykuł sugeruje, że to MF domaga się zapłaty. Gdzieś tam w podświadomości kiełkuje takie skojarzenie.

JK: Natomiast wnioskuję z tego, że warto wykorzystać wyjaśnienia MF kierowane do mediów w intranecie administracji podatkowej aby każdy pracownik miał do nich dostęp. Przyjmujemy to do realizacji.

RED: smiley Czy chce Pan jeszcze coś sam nam o ustawie i o naszej przyszłości powiedzieć?

JK: Mam nadzieję, że przyjęcie ustawy o Administracji  Podatkowej pozwoli pracownikom izb i urzędów utożsamiać się już nie tylko z własnym urzędem, ale z marką i instytucją AP, korpusem w ramach służby cywilnej. Ten szyld będziemy kształtowali w sposób pozytywny i przyjaźniejszy dla podatnika w odróżnieniu od negatywnych konotacji fiskusa i skarbówki.

RED:  Dziękuję za rozmowę.

JK: Dziękuję za czat. Do usłyszenia

RED: Dobranoc

 


[1] Art. 82.1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, którzy zajmują się wyłącznie obsługą spraw związanych z należnościami wynikającymi z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego stają się pracownikami izb skarbowych

 

Joomla templates by a4joomla