...czyli program "Pewna praca blisko domu"

Na stronie Celnicy.pl widnieje taki oto komunikat:

Na spotkaniu w Ministerstwie Finansów w dniu 10.02.2015r. Szef Służby Celnej Pan Jacek Kapica zaprezentował Program "Pewna praca blisko domu". Program przewiduje umożliwienie funkcjonariuszom celnym przejście do administracji podatkowej (...) Procesem może być objętych ok.250 funkcjonariuszy celnych.
Przeniesienia będą odbywały się na wniosek funkcjonariusza i będą realizowane w trybie art.98 ustawy o służbie celnej.*

Już na samym początku dokumentu wskazano, iż:

Na poziomie Ministerstwa Finansów od roku 2010 opracowane są szablony pozwalające na określenie pożądanego stanu etatów w oddziałach celnych, urzędach celnych oraz w izbach celnych. (...)

Dalej jest o tym, że w wyniku stałego monitorowania obciążenia pracą stwierdzono za rok 2014 nadwyżkę etatów w stosunku do potrzeb, a ponieważ w wyniku konsolidacji w administracji podatkowej powstaną centra obsługi, które będą również przyjmowały dokumenty celne, rozwiązaniem może być dobrowolne przejście funkcjonariuszy do służby cywilnej.

Tu się zastanawiam czy to oznacza, że jednak MF uznało, że należy administrację podatkową wzmocnić czy też dotychczasowe analizy obciążenia pracą nie były robione pod kątem całości (z tego ile wiem to u nas raczej robiono porównywanie między województwami, a nie pod kątem zadań. Ale mogę się mylić). Bo co dalej jeśli któregoś dnia i tu ktoś stwierdzi nadwyżkę?

Wracając do programu: motywacja zachęcająca funkcjonariusza do podjęcia decyzji jest. Nie każdy funkcjonariusz będzie mógł z oferty skorzystać (są konkretne ograniczenia już w programie no i warunkiem - oprócz zmieszczenia się w limicie - będzie zgoda Dyrektora Izby Celnej co do konkretnej osoby (bo może np. uznać, że bez tej akurat osoby to wszystko mu polegnie...).

Funkcjonariusze będą mieli zagwarantowane wynagrodzenie na niezmienionym poziomie. Miejsce pracy, stanowisko oraz rodzaj realizowanych zadań zostanie wskazany w propozycji przygotowanej dla danego funkcjonariusza przez dyrektora izby skarbowej – po uprzednim złożeniu wniosku o przeniesienie przez funkcjonariusza i wyrażeniu przez Szefa Służby Celnej zgody na przedmiotowe przeniesienie.

Patrząc na nasze obawy co do tego co będzie po konsolidacji (tj. jednolite wartościowanie i możliwa zmiana wynagrodzeń) ten zapis o wynagrodzeniu na niezmienionym poziomie też, zdaje się, nie określa - na jak długo?

I ciąg dalszy motywacji:

Ponadto funkcjonariuszom celnym, którzy zdecydują się na takie przeniesienie będzie wypłacona nagroda, której wysokość zostanie uzależniona od stażu w Służbie Celnej (bierzemy pod uwagę tylko pracę lub służbę w administracji celnej/Służbie Celnej). Wysokość nagrody będzie wynosić:
−dla funkcjonariuszy do 10 lat służby – 3 miesięczne uposażenie,
−dla funkcjonariuszy od 11 do 25 lat służby – 6 miesięczne uposażenie,
−dla funkcjonariuszy powyżej 25 lat służby – 9 miesięczne uposażenie.
Wysokość nagrody będzie liczona ze wszystkimi dodatkami. Nagroda ta będzie stanowić dodatkowy bodziec motywujący do podjęcia wysiłku do zmiany miejsca pracy oraz charakteru realizowanych zadań.

Dla nas natomiast ważny jest też ten zapis:

Przeniesienie zainteresowanych funkcjonariuszy do administracji podatkowej nastąpi wraz z etatami i środkami finansowymi. Do izb skarbowych zostaną przeniesione środki finansowe w wysokości odpowiadającej zaproponowanego przenoszonemu funkcjonariuszowi wynagrodzenia.

I ten:

Powyższy program na analogicznych zasadach dotyczy członków korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w Służbie Celnej.

Pełen tekst programu dostępny jest TUTAJ

Mogę mieć tylko nadzieję, że nie wszyscy którzy zdecydują się przejść zostaną zagospodarowani na potrzeby izb skarbowych. Mam nieśmiałą nadzieję, że skoro mowa o przyjmowaniu dokumentów celnych to osobowo wspomogą i urzędy. Żeby tylko to się nie skończyło tak, że sami zostaniemy z tymi dokumentami a wszyscy którzy przejdą trafią do nadzoru...

-------------------

*Art. 98. 1. Funkcjonariusz może otrzymać propozycję przeniesienia do służby cywilnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra.

 

Joomla templates by a4joomla