...powstanie spółka z o. o.??

ProfileWśród doradców podatkowych i organizacji społecznych na Twitterze dzisiaj poruszenie - ukazał się na Orce projekt nowej ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Ustawa dopuszcza przede wszystkim utworzenie spółki z o. o., która będzie realizowała niektóre zadania z zakresu informatyzacji. Przy czym - mimo że tylko dopuszcza - cała treść ustawy sugeruje, że innej opcji raczej nie ma, ponieważ dalej pisze się wyłącznie o spółce. Znajdujemy w tym projekcie m. in. zapisy: 
w celu wyposażenia administracji podatkowej i kontroli skarbowej...
I tu się zastanawiam: czy jak wejdzie KAS to będą jeszcze funkcjonowały odrębne terminy "administracja podatkowa" i "kontrola skarbowa"?
Dalej czytamy, że nie będzie można ogłosić upadłości spółki celowej (ta spółka z o. o. nazywana jest celową); że ograniczenia kominów płac w owej spółce nie będą obowiązywały (zarząd ma liczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób, a rada nadzorcza nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7), zadania mogą być zlecane na podstawie umowy (czyli z pominięciem przetargów; zresztą jest też zapis, że nie obowiązuje tu prawo zamówień publicznych). Projekt owej umowy ma przygotowywać spółka. Do realizacji zadań spółka może otrzymać dostęp do danych osobowych z systemu teleinformatycznego resortu (czyli z naszych baz danych) bez zawiadamiania osób których dane będą udostępniane (czyli podatników i płatników - wyłącza się w tym przypadku stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych. Wyłącza się też stosowanie przepisów ustawy o wpłatach z zysku). W projekcie mowa jest też o tym, iż przychodem spółki będzie m. in. mienie likwidowanej jednostki budżetowej (przypuszczam, że chodzi o CDP, czyli Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu - żadna inna jednostka jakoś nie przychodzi mi do głowy); przy czym przekazanie tego mienia też może nastąpić na podstawie umowy. No i konsekwentnie w przypadkach które nie zostaną uregulowane w ustawie jest odesłanie do kodeksu spółek handlowych. Ustawa (po konsultacjach?) miałaby wejść w życie 7 dni od jej ogłoszenia. 
Prawdę mówiąc, przewiduję że ten projekt nie przejdzie bez echa.... Pełną treść znajdziecie TUTAJ.
Joomla templates by a4joomla