ustawa o KAS i ustawa wprowadzająca już opublikowane

ProfileDziś Prezydent podpisał i również dziś w Dzienniku Ustaw, w poz. 1947 opublikowana została ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej, a w poz. 1948 - ustawa z 16 listopada: przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zatem zaczynamy odliczanie. Może przypomnę w prostych słowach: KAS wchodzi 1 marca i automatycznie dla większości pracowników właściwie nic się nie zmieni tego dnia. Aczkolwiek może się zmienić, bo:
Art. 165. 1. Pracownicy zatrudnieni w izbach skarbowych stają się, z zastrzeżeniem art. 170, pracownikami zatrudnionymi w izbach administracji skarbowej i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Pracownicy zatrudnieni w izbach administracji skarbowej otrzymują, nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r.,  pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie. Brak informacji w tym terminie jest równoznaczny z powierzeniem wykonywania obowiązków służbowych w dotychczasowym miejscu, z zastrzeżeniem ust. 4.
Oczekiwanie potrwa do 31 maja. Jeśli do tego dnia włącznie ktoś nie otrzyma propozycji nowych warunków pracy, to od 1 września zostanie bez pracy. Nie będzie możliwości odwołania się do sądu; ma w zamian powstać zespół przy Szefie Krajowej Administracji Skarbowej, który to zespół - jak zapewniał min. Banaś - każdy taki przypadek będzie rozpatrywał indywidualnie. Czekając na propozycje pracy jednocześnie - ale krócej, skoro ustawy wchodzą w życie 1 marca - będziemy czekać też na rozporządzenia z nimi związane. M. in. o lokalizacji jednostek KAS. Rozporządzenia mają być szeroko konsultowane - jak wynika z zapowiedzi.
Myślałam o zainstalowaniu licznika, który pokazywałby liczbę dni pozostałych do 31 maja, ale doszłam do wniosku, że to zbyt okrutne. W każdym razie od dziś do tego terminu pozostało 180 dni.
Zegar tyka...
 
 
Joomla templates by a4joomla