Dlaczego i pół?

Bo dzisiaj fragmenty protokołu ze spotkania kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych. Protokół dostępny jest na stronie intra AP w zakładce "aktualności" oraz na portalu skarbowcy.pl Samo spotkanie odbyło się 26 listopada ubiegłego roku. Materiał jest dość obszerny i warto sobe zajrzeć samemu, bo do interpretacji wybrałam tylko kilka kwestii, nie będę przecież tego dokumentu tu przepisywać.  No to po kolei:

Po pierwsze: kiedy zmiany i kogo dotyczą?

Minister Jacek Kapica udzielając odpowiedzi poinformował, że w pierwszym etapie w roku 2014 roku nic się nie zmienia - dyrektorem generalnym w urzędzie skarbowym jest naczelnik urzędu.
Urząd skarbowy jest pracodawcą, dysponentem środków budżetowych i jednostką budżetową. W drugim etapie od stycznia 2015 roku, zostanie zniesiona jednostka budżetowa - urząd skarbowy. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego nie będzie dysponował środkami budżetowymi. Zadania te przejmie dyrektor izby skarbowej, który stanie się dyrektorem generalnym dla pracowników izb i urzędów skarbowych.

...i jeszcze:

Minister Jacek Kapica dodał, że obecnie planuje się przejście na podstawie 231 Kodeksu pracy wszystkich pracowników urzędów skarbowych do izby skarbowej. Powinno to zostać wykonane przy założeniu realnej perspektywy czasowej od stycznia 2015 r., czyli przed wdrożeniem Programu e-Podatki, ponieważ późniejsze działanie będzie zagrożone nadmiernym ryzykiem prowadzenia równolegle dwóch procesów.

Czyli nie tylko IF, OL, RB - ani nie tylko analitycy (jak napisał na forum Słoniu), ale wszyscy przechodzimy w 2015 do izb skarbowych. No, to jest pewna nowość. To znaczy - nowość, że tak szybko...

Dla uspokojenia, w dalszym ciągu mówi się, że:

Kwestię możliwości zagospodarowywania pracowników urzędu skarbowego poza dotychczasowym miejscem pracy, zdaniem ministra Jacka Kapicy należy rozumieć jako przemieszczenie pracowników w obrębie tego samego miasta lub aglomeracji. W ocenie ministra pracownicy komórek obsługowych w większości znajdą zatrudnienie w innych komórkach urzędu, w którym są zatrudnieni.

Czyli mimo że zmieni się pracodawca, miejsce pracy (w sensie budynku) może zmienić się tylko wtedy, jeśli jest w tym samym mieście/ aglomeracji.

I - co nie mniej - a może bardziej ważne:

Przeniesienie wszystkich obowiązków w zakresie zarządzania na dyrektora izby skarbowej realizowane będzie z zachowaniem bezpieczeństwa warunków płacy i pracy

 

Po drugie: zmiany w liczebności stanowisk kierowniczych.

Według danych uzyskanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że ww. udział wacha się od 9% do 15 %. Pożądany poziom to ± 11%. Dlatego też, szczególną uwagę należy zwrócić na jednostki, w których kształtuje się on powyżej poziomu optymalnego i zastanowić się nad przyjęciem odpowiednich rozwiązań organizacyjnych (np. łączenie komórek organizacyjnych bądź ograniczenie liczby stanowisk kierowniczych). Kończąc wypowiedź minister Jacek Kapica zapewnił, że działania w tym zakresie będą się znajdować pod jego szczególnym nadzorem i kontrolą.

Z dalszej części protokołu wynika, że ma być (a może już jest) prowadzona analiza pod tym kątem (uprzedzam pierwsze pytanie jakie się nasuwa: o MF mowy najwyraźniej nie było...). 

Po trzecie: nadal mówi się o komórkach kontroli wewnętrznej w dużych urzędach, o komórkach wierzycielskich i "miękkiej" windykacji, o wzmocnieniu nadzoru przez izby, o kontroli, obsłudze bezpośredniej i egzekucji - czyli tu bez zmian. Poczytajcie sobie też materiały umeszczone w intra AP  w zakładce o konsolidacji (jeśli tego nie zrobiliście).

I po czwarte, ostatnie:

Czytajmy te materiały... Narzekaliśmy na komunikację kiedy nie docierały do nas informacje. Teraz informacje są dostępne, ale same się nie przeczytają. Jakkolwiek oceniamy nadchodzące zmiany i stopień realizacji wszelakich harmonogramów - informacja zgodnie z obietnicą - jest przekazywana, to trzeba przyznać. Ale żeby komunikat dotarł, musi zostać odebrany, a to już zależy od odbiorcy, czyli od nas samych. W protokole jest też informacja, że dyrektorzy izb zostaną zobowiązani do przeprowadzenia spotkań informacyjnych w każdym urzędzie skarbowym w pierwszym kwartale tego roku. I tym bardziej Was namawiam, żeby się do tych spotkań przygotować, choćby po to, żeby wiedzieć o co pytać... Chyba że nie chcecie pytać?

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla