Urząd rozliczy za nas PIT - ciąg dalszy

Zgodnie z zapowiedzią wystąpiliśmy do MF z pytaniami o projekt dotyczący rozliczania naszych PITów przez urzędy (jak padało w medialnych wypowiedziach). Poniżej macie okazję dokładniej nieco zapoznać się z tą planowaną usługą, która ma zostać uruchomiona w ramach Projektu e-Deklaracje 2 od przyszłego roku. Na obecnym etapie cały czas mówimy o wstępnych założeniach, które mogą w przyszłości ulec modyfikacji.  Treść autoryzował Pan Janusz Janowski, Koordynator Programu e – Podatków.

Pytanie: Czy to, że urząd przygotuje wstępnie wypełnione zeznanie oznacza, że każdy podatnik będzie musiał się zalogować do portalu podatnika i je zatwierdzić?

 

Odpowiedź: To, że Administracja Podatkowa zapewni generowanie wstępnie wypełnionego zeznania PIT-37 za rok 2014 w okresie od 1.03.2015 r. do 30.04.2015 r. oznacza, że podatnik, który zechce skorzystać z usługi formularzowej wstępnego wypełnienia zeznania PIT-37 za rok 2014 będzie musiał się zalogować na koncie podatnika w portalu podatkowym i je zatwierdzić.

Pytanie: Czy dopuszczalna jest sytuacja, że podatnik złoży zeznanie drogą tradycyjną?

Odpowiedź: TAK – podatnik może skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania, nie będzie musiał z niej skorzystać, jeśli wybierze drogę  „tradycyjną”, tj.  złożenia zeznania w wersji papierowej, złożenie zeznania za pośrednictwem systemu e-deklaracje z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu, złożenie zeznania z autoryzacją, tj. z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pytanie: I co się stanie z niezatwierdzoną wersją na portalu? Zostanie automatycznie anulowana w momencie zatwierdzenia zeznania złożonego przez podatnika?

Odpowiedź: Niezatwierdzona wersja wstępnie wypełnionego zeznania nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych.

Pytanie: Czy modyfikacja wstępnie wypełnionego zeznania będzie się wiązała z wizytą w urzędzie i przekonaniem urzędnika? 

Odpowiedź: Modyfikacja wstępnie wypełnionego zeznania będzie możliwa wyłącznie elektronicznie, na koncie podatnika w portalu podatkowym, a zatem nie będzie wiązała się z wizytą w urzędzie skarbowym.

Pytanie: Czy trzeba będzie czekać ze złożeniem zeznania na moment w którym będzie dostępna wstępnie wypełniona wersja na portalu podatnika czy będzie możliwe samodzielne rozliczenie się wcześniej (zakładam, że nawet w przypadku gdy większość płatników będzie składać informacje elektronicznie wstępnie wypełnione zeznanie nie będzie dostępne wcześniej niż w lutym - marcu)? A jeśli tak, to czy w przypadku złożonego już samodzielnie rozliczenia GenTax nie będzie generował takiej informacji?

Odpowiedź: Ze złożeniem zeznania nie trzeba będzie czekać na moment, w którym będzie dostępna wstępnie wypełniona wersja na portalu podatnika (1.03. – 30.04.). Oczywiście w roku 2015, dla tych podatników, którzy nie zechcą skorzystać z usługi wstępnie wypełnianego zeznania, możliwe będzie samodzielne rozliczenie na zasadach obowiązujących w latach 2009 – 2014 (złożenia zeznania w wersji papierowej, złożenie zeznania za pośrednictwem systemu e-deklaracje z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu, złożenie zeznania z autoryzacją, tj. z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu), już od dnia 1.01.2015r.. Budowany system e-Podatki  będzie w 2015 r. generował wstępnie wypełniane zeznania w okresie 1.03. – 30.04.2015r. na żądanie podatnika, a zatem także wtedy, gdy podatnik, na koncie podatnika w portalu podatkowym żądanie takie złoży.

Pytanie: Czy sam proces "proponowania" ulg (wg danych urzędu podatnik we wcześniejszych latach odliczał np. dzieci) będzie przebiegał z jakimiś podpowiedziami? Np. jeśli podatnik wskazał PESEL dziecka, mamy informację w jakim jest wieku. Dzieci rosną, jedne idą na studia, inne zaczynają zarabiać – ulga może się skończyć. Czy będzie to miało jakąś formę interaktywną (np. pytania pomocnicze dla podatnika "prowadzące" go  w jakiś sposób? Nie w sensie: czy chcesz odliczyć ulgę po prostu, bo każdy kliknie że tak :) Raczej informacja z warunkami koniecznymi aby móc ulgę odliczyć i pytanie, czy są spełnione. W ogóle, podpowiedzi tego rodzaju; no i jakieś pytanie "czy Twoim zdaniem to wszystkie dokumenty które powinny wpłynąć od pracodawców / świadczeniodawców z ich wyszczególnieniem)?

Odpowiedź: Usługa formularzowa wstępnego wypełniania zeznania w pierwszym roku jej funkcjonowania, tj. w roku 2015 polegać będzie na wygenerowaniu na żądanie podatnika wstępnie wypełnionego zeznania PIT-37. Szczegóły dot. określonych funkcjonalności tej usługi są aktualnie przedmiotem uzgodnień z Wykonawcą systemu informatycznego.

Pytanie: A teraz takie bardziej od strony urzędu : czy na portalu podatnika dane będą pojawiać się w wyniku zaciągania ich czy automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu?

Odpowiedź: Wstępne wypełnione zeznanie będzie generowane na żądanie podatnika w czasie rzeczywistym. Oznacza to, iż wstępnie wypełnione zeznanie będą zawierać dane zaciągnięte przez podatnika w danym momencie. Tak wygenerowane wstępnie wypełnione zeznanie podatnik po zweryfikowaniu zatwierdzi lub zmodyfikuje.

Pytanie : I pod kątem analityki: czy będzie taka możliwość, żeby podatnik modyfikujący wstępnie wypełnione zeznanie wskazywał płatnika którego dokumentu brakuje? Będzie w ogóle widział te dokumenty tak jak my w POLTAX obecnie czy tylko sumy?

Odpowiedź: Podatnik po zalogowaniu na koncie podatnika w portalu podatkowym będzie miał możliwość podejrzenia m.in. wszystkich informacji podatkowych, złożonych przez podmioty z grupy płatników PIT. W ramach modyfikacji wstępnie wypełnionego zeznania, podatnik będzie mógł także skorygować wysokość uzyskiwanych przychodów, w tym uwzględnić te przychody, których nie obejmuje wstępnie wypełnione zeznanie (na skutek brakującej, niepełnej lub wadliwie sporządzonej informacji od podmiotu z grupy płatników PIT).

Pytanie: Kogo będzie dotyczyła taka usługa (w sensie, czy osób fizycznych prowadzących działalność również?

Odpowiedź : Usługa formularzowa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w roku 2015 dotyczyć będzie wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  

 

Joomla templates by a4joomla