Znowu zgłoszenie lobbingowe?

Profile

Podobno Rząd podjął decyzję o realizacji w  2016 r. oczekiwanych zamierzeń. Jednym z nich jest: zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń. W tym dla korpusu służby cywilnej nieco ponad 430 mln zł. Dużo?, mało?, komu? – to nadal wielka niewiadoma. Szczegóły przedstawią prawdopodobnie dopiero Wasi pracodawcy na początku 2016 r. po uchwaleniu budżetu przez parlament. Kwoty może i budzące spore nadzieje, ale niestety po uwzględnieniu puli pracowników, których dotyczą czar pryska. Szampana chyba jednak nie otworzymy.

 

 

 

Ustawa budżetowa 2015

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 200 osób;

Projekt ustawy budżetowej 2016

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 200 osób;

Jak widać na razie nie zyskała aprobaty (dzieje się to zresztą od lat) propozycja Szefa Służby Cywilnej (pozytywnie zaopiniowana przez Radę Służby Cywilnej – uchwała nr 129 z 28 sierpnia 2015 r.) by Trzyletni plan limitu mianowań urzędników na lata 2016 – 2018 ustalić na poziomie 500 osób rocznie.  Artykuły 7 i 8 ustawy o służbie cywilnej są od lat frazesem,  współdziałania ministra finansów z szefem służby cywilnej nie ma od lat i nic tu się jak widać nie zmieniło w bieżącym roku.

 

Ustawa budżetowa 2015

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

3) środki na szkolenia – w wysokości 46 081 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej 2016

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

3) środki na szkolenia – w wysokości 44 890 tys. zł.

Od lat postulujemy wzrost środków na szkolenia. Jest to szczególnie istotne ze względu na szereg nieustannych reorganizacji w poszczególnych grupach zawodowych służby cywilnej jak i ze względu na konieczność nadążania za rozwojem technologicznym (w tym cyfrowym), za zmianami prawa, ze względu na obowiązek zapewnienia obsługi naszych klientów na profesjonalnym poziomie. Patrząc jednak, że przez ostanie lata limity wyznaczone w ustawach budżetowych nie były wykorzystywane w całości, przestaje mnie dziwić ich obcinanie w kolejnych latach.

 

Ustawa budżetowa 2015

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 167 684 tys. zł;

Projekt ustawy budżetowej 2016

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 598 010 tys. zł;

Rząd podjął decyzję o realizacji w  2016 r. oczekiwanych zamierzeń. Jednym z nich jest: zwiększenie o ponad 2 mld zł środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń (ładnie wygląda to zapewnienie w mediach oraz w uzasadnieniu projektu ustawy). Jak widać z danych kwotowych w projekcie budżetu na korpus służby cywilnej przypadnie nieco ponad 430 mln zł. (przy kontynuacji zamrożenia kwoty bazowej). O sposobie podziału tych środków będą więc decydować poszczególni dysponenci części budżetowych, a w końcowym efekcie nasi pracodawcy na dole. O planowanych zasadach podziału pisaliśmy już kilkakrotnie na portalu (np. tutaj).  Należy też pamiętać, iż w kwocie tej są też dodatki dla tegorocznych nowych urzędników mianowanych. Warto zajrzeć do uzasadnienia projektu budżetu, chociaż i tam bardzo oszczędnie określono co składa się na te 2 mld zł. Nie znajdziemy tam więc też szczegółów podziału naszej części tego tortu. Średnio kręci się to w okolicy 6%  wzrostu. Ale średnia ma to do siebie, że spokojnie się ją wyrobi, nawet jeśli spora część członków korpusu nie dostanie wcale podwyżki. Zamrożenie kwoty bazowej na kolejny rok powoduje, że nikomu się nie należy podwyżka z  automatu.

Dla mnie osobiście jest to decyzja niezrozumiała, a do tego przeznaczona pula jest śmiesznie mała, w żaden sposób nie rekompensująca nawet w połowie utraty realnej wartości naszych wynagrodzeń przez ostatnie chyba już 7 lat „zamrażarki”.

Czas najwyższy chyba zabrać się do zaopiniowania projektu ustawy w części nas dotyczącej i po raz kolejny wysłania co o nim myślimy w formie zgłoszenia lobbingowego. Ciekawe, czy w tym roku pobijemy rekord ilości zgłoszeń – nie jest wygórowany.

Joomla templates by a4joomla