...zegar tyka

ProfilePojawiła się kolejna wersja ustawy o KAS (możecie pobrać ją STĄD, a uzasadnienie - STĄD). Poczytałam. Wy też poczytajcie. Zdumiał mnie zapis o przekształceniu się kontroli w postępowanie podatkowe, które będzie się kończyło wydaniem decyzji od której nie będzie służyło odwołanie. Od razu skarga do sądu. W uzasadnieniu do tego zapisu wskazano, że w ten sposób uwolni się wykwalifikowana kadra z dzisiejszych izb, którą będzie można wykorzystać inaczej. Oczywiście, nie jest to zapisane tak jak to przywołuję, ale w sumie sens jest ten sam. Znika więc de facto druga instancja. Dochodzi pracownikom resortu sporo uprawnień (np. do uzyskiwania pewnych informacji nie będzie potrzebne postępowanie: wystarczy np. prowadzenie analizy ryzyka). Głównie w projekcie mowa jest o funkcjonariuszach: widać, że przy redagowaniu tego tekstu klawiaturę (kiedyś rzekłabym "pióro") trzymała ręka jakiegoś tajemniczego celnika. Pojawił się też zapis:
W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).
Dowiedziałam się też z tej lektury, że KAS będzie mieć swój sztandar i jakie odznaczenia będą mogły być przyznawane. Nie dowiedziałam się za to jakie przewiduje się i jak będą naliczane wynagrodzenia, ani ile będzie jednostek resortu (wszystkich typów), ani jak będą rozmieszczone w kraju. Te dwie ostatnie kwestie ureguluje dopiero rozporządzenie. Tymczasem ludzie zwyczajnie się boją. Zwłaszcza ci, którzy są z małych miejscowości, gdzie urząd jest jednym z nielicznych pracodawców. Nigdzie też nie ma mowy o kwalifikacjach jakie będą konieczne do wykonywania określonych zadań (poza funkcjonariuszami, którzy są odmieniani na wszelkie sposoby). Czy będą gdzieś określone takie wymogi? Na stronie intra AP pojawił się ostatnio komunikat, że można zadawać pytania o KAS pod specjalnie w tym celu utworzonym adresem e-mail. No więc zapytam, o to i jeszcze o kilka innych rzeczy.
I jeszcze coś:
Art. 153. Pracownicy oraz funkcjonariusze izby administracji skarbowej, realizujący:
(...)
2) w urzędach celno-skarbowych zadania, o których mowa w art. 37 ust. 1
- podlegają naczelnikowi tego urzędu.
 
A art. 37 brzmi:
Art. 37. Zastępcę naczelnika urzędu celno-skarbowego powołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego. Przepisy art. 28 ust. 2 i 5 stosuje się.
Chyba, że ust. 1 jest gdzieś ukryty... Ale nawet gdyby tak było, to i tak nie widzę w tym logiki.
Jeszcze wrócę do tematu. Nie zdążyłam przeczytać tej treści tak dokładnie jakbym chciała.
Joomla templates by a4joomla