zmiany w przepisach dot. KAS

ProfileNa BIP RCL już w piątek pojawił się link do projektu zmian w ustawie wprowadzającej w życie ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz w samej ustawie o Krajowej Administracji Slarbowej. Link wzbudził zainteresowanie, wzmagane aurą tajemniczości ze względu na brak załącznika. Dziś załącznik (a właściwie załączniki) się pojawiły. Możecie je ściągnąć STĄD, a jeśli nie dysponujecie "odzzipiaczem" - tu znajdziecie projekt zmian, uzasadnienie zmian i OSR - też zmian. Co się zmienia? Mowa jest przede wszystkim o braku możliwości zsynchronizowania przepisów uchwalanych w tym samym czasie, równolegle. Ale nie tylko: zmiana umożliwia powołanie osób na wyższe stanowiska przed wejściem w życie przepisów o KAS (zmienia się termin wejścia w życie w tym zakresie z 1 marca na 27 lutego). Poprawiono też niespójności w terminologii (IASy, UCSy, organy KAS itd.). Uwzględniono przesunięcie terminu uruchomienia systemu CEPiK. W ogóle, o kwestiach dotyczących zabezpieczeń, kontroli, poboru należności celnych, kaucji gwarancyjnej, spraw z KKS, zamykania bądź nie ksiąg rachunkowych itd. poczytajcie sobie sami. Natomiast jakie są zmiany w sprawach pracowniczych (sorry, ale nie mam już siły odmieniać odrębnie funkcjonariuszy, urzędników mianowynych, powołanych i pozostałych, więc nazwijmy to ogólnie sprawami pracowniczymi, ok?)? Zauważona została niespójność ustawy o KAS z ustawą o służbie cywilnej co do zamierzonego traktowania stanowisk naczelników i dyrektorów jako wyższych w służbie cywilnej. Mamy więc zmianę, która likwiduje pewną lukę... zresztą, może po prostu zacytujmy tu fragment uzasadnienia.
(...) w art. 40 nowelizuje ustawę o działach administracji rządowej, stanowiąc, że ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ten natomiast nie jest centralnym organem administracji rządowej. Oznacza to, że nowoutworzone organy Krajowej Administracji Skarbowej, tj. dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych nie podlegają Ministrowi Finansów ani centralnemu organowi administracji rządowej tylko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, który, co należy ponownie podkreślić, nie jest centralnym organem administracji rządowej.
Pojawiła się też zmiana, która wyłącza prawo do odprawy jeśli wygasa stosunek pracy (czyli jeśli nie dostanie się propozycji) - jeśli ktoś nabył prawo do odprawy emerytalnej lub przysługującej w związku z przejściem na rentę, to dwóch odpraw nie otrzyma. A konkretnie, otrzyma tylko tę emerytalną (czy, nazwijmy ją, "rentową"). Zmienił się również czas zachowania uposażenia po odwołaniu/ przeniesieniu na niższe stanowisko w przypadku funkcjonariuszy: poprzednio było to 6 miesięcy, po zmianie ma być 3 (czyli tak jak w przypadku urzędnika służby cywilnej). No i jeszcze jedno: w przypadku funkcjonariuszy nie będzie opisów stanowisk pracy i wartościowania.
Projekt na być rozpatrywany na posiedzeniu Rady Ministrów w Walentynki, co by nawiązywało do popełnionego u nas swego czasu artykułu dot. KAS - pod znamiennym podtytułem "Kocha, nie kocha".
Co do OSR zaś to coś mi się rzuciło w oczy (będzie cytat):
Natomiast szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu skrócenia czasu gwarantowania uposażenia w przypadku odwołania funkcjonariusza lub przeniesienia go na niższe stanowisko wyniosą ok. 300 tys. zł. (2. tys. zł x 3 miesiące x 50 przypadków odwołań/przeniesień w ciągu roku = 300 tys. zł) Zakłada się, że średnia obniżka w ciągu roku wyniesie ok. 2 tys. zł.
I teraz się zastanawiam: czy te 50 przypadków odwołań/ przeniesień funkcjonariuszy w ciągu roku jest jakimś miernikiem do wykonania (normą do wyrobienia) czy też konkretne akta osobowe już zostały odłożone na stosik i na tej podstawie był zrobiony szacunek? A może chodzi o likwidację stanowisk, które zostały przeznaczone do likwidacji w ramach reformy? Czy ktoś wie, jak to było liczone, tak z prostej ciekawości?
Bo wiecie, każda z tych opcji jest jakimś motywacyjnym kijem. Ale każda innym i tym samym każda w kogo innego może być wymierzona...
 
Joomla templates by a4joomla