Kolejna reforma skarbówki ? Niewykluczone. Przedstawiamy Wam założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Reformy nam niestraszne, wielu z nas pamięta premiera z Krakowa (de facto nigdy nim nie został), który proponował zwolnienie 50% skarbowców, czy choćby projekt KAS, który upadł zanim powstał (choć miał już formę projektu ustawy). Później była choćby "racjonalizacja" Boniego (10%) i co ? I nic. Co będzie z kolejnym pomysłem czas pokaże, niemniej jednak wątpliwości i uwag rodzi się sporo już po wstępnej lekturze. Zapraszamy do komentowania najnowszego pomysłu MF zarówno na portalu jak i na forum. A na czym mają polegać zmiany ? Otóż...

W największym skrócie rzecz ujmując planuje się:

1) ustanowienie izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych wspólnym urzędem w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej, w którym zadania dyrektora generalnego wykonywał będzie DIS;

2) połączenie funkcjonujących dotychczas na obszarze województwa jednostek organizacyjnych administracji podatkowej , jakimi są izba i urzędy skarbowe, w jedną jednostkę budżetową - izbę skarbową, któej kierownikiem będzie DIS;

3)  ustanowienie DIS jako dysponenta III stopnia środków budżetowych odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości budżetowej;

4) przejęcie przez izby skarbowe zadań realizowanych pdotychczas przez urzędy skarbowe w zakresie procesów obsługowych (pomocniczych), co oznaczać będzie nową organizację pracy w izbach i urzędach skarbowych;

5) przeprowadzenie czynności związanych ze zmianą pracodawcy dla osób zatrudnionych w urzędach skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które świadczą pracę w komórkach organizacyjnych urzędu skarbowego, które ulegną konsolidacji na poziomie województwa. W niektórych przypadkach oznaczać to może potrzebę fizycznego przeniesienia do pracy w siedzibach izb skarbowych.

Głównym celem jaki chce osiągnąć MF jest centralizacja realizowanych w jednostkach administracji podatkowej procesów obsługowych (pomocniczych) związanych z zarządzenim i organizacją jednostek. W szczególności chodzi tu o obsługę finansową i kadrową urzędu, zarządzanie majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt, kontrolę zarządczą, zarządzanie jakością, komunikację oraz ochronę informacji niejawnych.

Z pewnością do tematu będziemy powracać, stąd dzisiejszy tekst oznaczyliśmy  jako (1).

Joomla templates by a4joomla